תקנון להזמנת חדר

  • בנוסף למייל שישלח על ידינו, על הלקוח להיות בזמינות טלפונית 24 שעות לפני מועד המשחק כדיי לוודא סופית את ההגעה.
  • במקרה של חוסר זמינות החברה רשאית לבטל את ההזמנה אך ורק במידה ולא שולמה מקדמה.
  • במקרה שהתשלום עבור הזמנת המשחק בוצע באמצעות גיפט קארד, והמשחק בוטל על ידי הלקוח פחות מ- 12 שעות לפני תחילת המשחק, או לא הגיע כלל- לא יוחזר כסף ללקוח עבור הגיפט קארד.
  • 5D REALITY GAME רשאית לבטל הזמנה, או לשנותה במקרים הבאים:
    1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי
    2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.
    3. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.

החברה תהיה מחוייבת להודיע ללקוח על כל שינוי בהזמנה לרבות ביטולים עד- 12 שעות לפני תחילת המשחק.